Home

De stichting K&G stelt zich ten doel om in de regio Utrecht & Almere in nauwe samenwerking met de locale kerken exgedetineerden en extbs-ers door middel van pastorale en diaconale ondersteuning te helpen bij de terugkeer in de maatschappij. Door al tijdens de detentie contact te onderhouden met vrijwilligers uit de locale kerken ontstaat er een “warme overdracht” en een laagdrempelig welkom in de (Kerk)gemeenschap die tevens bijdraagt aan een stabiel en geestelijk evenwicht van de ex gedetineerde.

Op deze manier geven de meer dan 50 vrijwilligers die betrokken zijn bij de Stichting Kerken en Gevangenen gehoor aan Mattheus 25