Kerken & Gevangenen

De Stichting Kerken en Gevangenen (K&G) is een lokale Utrechtse vrijwilligersorganisatie. Wij zetten ons in voor het herstel van gedetineerden en zijn er om hen te helpen om de detentieperiode zo goed mogelijk door te komen.

Meedoen? 

Ons verhaal

Op weg naar herstel

De Stichting Kerken en Gevangenen (K&G) is een lokale vrijwilligersorganisatie in de regio Utrecht en Almere. Wij ondersteunen de Geestelijk verzorgers (GV) en helpen gedetineerden tijdens en zo mogelijk na een verblijf in een gevangenis om opnieuw een plek in te nemen in de samenleving. Een groep van betrokken vrijwilligers van K&G biedt ondersteuning aan de Geestelijke Verzorging in de Oostvaarderskliniek in Almere en de P.I. in Nieuwegein.

Wij bieden pratische en geestelijke verzorging* en praktische hulp om de weg naar herstel van gedetineerden en tbs-ers te vergemakkelijken. Alle vrijwilligers van Stichting K&G zijn gelovig en de mensen die we ontmoeten in de stilteruimte zijn dat ook of hebben er belangstelling voor. Op de afdeling zelf is er vaak weinig ruimte om over onderwerpen die met geloof te maken hebben te bespreken. Wij bieden ze een plek waar dat wel kan.

Hoe we dat doen en waarom

  • Onze vrijwilligers geven persoonlijke aandacht. We gaan in gesprek. Van mens tot mens.
  • Tijdens de detentie onderhouden we contact. Hierdoor ontstaat er een “warme overdracht” en een laagdrempelig welkom in de (Kerk)gemeenschap die ook bijdraagt aan een stabiel en geestelijk evenwicht van de ex gedetineerde.
  • Wij bieden praktische hulp aan gedetineerden. (Denk aan het zorgen voor vervoer voor bezoekers) Zo zien wij om naar onze medemens in de gevangenis.
  • Regelmatig trainen wij onze vrijwilligers in motivatie, gespreksvoering en veiligheid. Zo zorgen we voor een veilig en prettig contact tussen de gedetineerden en onze vrijwilligers.

Stichting K&G werkt nauw samen met justitiële instellingen en met verwante (na)zorgorganisaties.

* Geestelijke verzorging is iedere activiteit die mensen helpt bij zingeving en levensbeschouwing

 “Elke keer is het weer bijzonder om in de gevangenis te zijn, mensen te ontmoeten: mooie, bijzondere mensen, met hun eigen verhaal. De ene keer maak je gewoon een praatje, een andere keer hoef je alleen maar te luisteren. Regelmatig mag je delen in hun blijdschap, verdriet, pijn of frustratie. Dat mens-mens contact doet goed, aan twee kanten. Met Jezus ogen naar mensen kijken, verandert jezelf ook.   

Marianne – Coordinator & vrijwilliger

Laatste nieuws

Nazorgwerk Silomaatjes Utrecht

Verantwoording 2022 Stichting Kerken en Gevangenen Nazorgwerk Silomaatjes Utrecht Op weg naar herstel De Baptistengemeente Silo in Utrecht heeft al meer dan een kwart eeuw aandacht voor (ex)gedetineerden. Dat komt ook doordat er gevangenispredikanten aan deze kerk...

Ds. Ben van Veen te gast bij Hour of Power

Ds. Ben van Veen wil de liefde van God tastbaar maken in de gevangenis, want ook daar geldt de boodschap van liefde en vergeving. Hij probeert een relatie op te bouwen met de mensen die gevangen zitten tussen de muren van de gevangenis. In het aangaan van relaties zit...

Verslag Bijeenkomst Kerkvrijwilligers Oostvaarderskliniek

We starten de bijeenkomst met koffie en gebak in de St. Bonifatiuskerk in Almere. Twee van onze nieuwe kerkvrijwilligers, Joke en Lia, kerken daar en laten ons graag het nieuwe kerkgebouw dat in 2020 is opgeleverd zien. Pastoor Sander Koppers komt ook langs, zodat hij...

Bajesnieuws 01-2023

Dit jaar begin ik met een bajesnieuws, om jullie allemaal een inspirerend en zinvol jaar toe te wensen, met veel van God en veel van wat we van Hem mogen doorgeven aan elkaar. We kijken terug op een jaar waarin we heel wat mochten doen voor de mannen in de PI en we...

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over wat onze stichting doet. Neem contact met ons op via wbijleveld@solconmail.nl