Ons verhaal

De Stichting Kerken en Gevangenen (K&G) is een lokale Utrechtse vrijwilligersorganisatie. Wij zetten ons in voor het herstel van gedetineerden en zijn er om hen te helpen om de detentieperiode zo goed mogelijk door te komen. En zo mogelijk na een verblijf in een gevangenis, opnieuw een plek in te nemen in de samenleving.

Betere keuzes

Wij hopen bij te dragen aan het maken van betere keuzes van gedetineerden voor zichzelf en elkaar. Samen werken we er actief aan om terugval te voorkomen. En wordt herstel mogelijk gemaakt van de schade die in mensenlevens is aangebracht.

“Vrijwilligers kunnen voor ont-moeting zorgen, en als ze in de soms korte momenten van gesprek met de gedetineerden open staan voor het verschil tussen schuld en schaamte, voor de angst die zelden wordt uitgesproken. Maar als we geloven dat de bijbelse vrijspraak voor ons allen geldt, zullen we kunnen werken met hoofd en hart en handen, en kan er worden gedeeld waar het gaat om verlangen naar een-beter-leven.”

K&G werkt vanuit christelijke inspiratie en vindt haar vrijwilligers veelal in de lokale kerken. Zij werkt samen met de Stichting Exodus en Stichting Gevangenenzorg. Bij Stichting K&G werken drie coördinatoren en ruim tachtig vrijwilligers.

Els is al 19 jaar vrijwilliger in de P.I. Ze bezoekt hier meerdere keren per maand de kerkdienst. Het mooiste moment vindt ze tijdens de koffie. Dan heb je de tijd om in gesprek te gaan met de mannen die naar de kerkdienst komen.

Het zou voor mij allemaal veel moeilijker zijn als ik het geloof niet had. Als ik God niet kende. Ik weet nu zeker dat Hij mij ook door de moeilijke tijden heen helpt. Zonder God zou ik heel beperkt zijn. Bijna altijd begrijpen de mannen dat ook, of vertellen ze dingen over zichzelf. Er komt bijna altijd wel een gesprek op gang. Daarin vinden en denken we echt niet altijd hetzelfde, maar dat maakt niet uit. Dan luister ik wel.
En als het niet op gang komt, kun je het ook over de vieze koffie op de afdeling hebben. En dat is ook niet erg. Maar bijna altijd heb je wel een goed gesprek.”

Het zou voor mij allemaal veel moeilijker zijn als ik het geloof niet had. Als ik God niet kende. Ik weet nu zeker dat Hij mij ook door de moeilijke tijden heen helpt. Zonder God zou ik heel beperkt zijn.

Els – vrijwilliger

Waar?

 

K&G heeft vrijwilligersgroepen in strafinrichtingen van Utrecht (P.I. Nieuwegein en J.C. Zeist) en Almere (F.P.C. Oostvaarders kliniek) en werkt samen met de Silo kerk in Utrecht.

 

Organisatie

Kees van Bemmel (voorzitter) kees.bemmel@gmail.com
Jaap Nauta (penningmeester) jaap.nauta@planet.nl
Wytze Bijleveld (secretaris) wbijleveld@solconmail.nl
Bert Boer (lid) bboer@fusernet.nl
Theo de Wit (lid)
Ds. Arjan Noordhoek (coördinator)
Ds. Regien Smit  (coördinator)
Marianne de Groot  (coördinator)
 Ralph Kronieger
(functionaris gegevensbescherming)

 

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over wat onze stichting doet. Neem contact met ons op via wbijleveld@solconmail.nl