Meedoen?

De Stichting Kerken en Gevangenen (K&G) is een lokale Utrechtse vrijwilligersorganisatie. Wij zetten ons in voor het herstel van gedetineerden en zijn er om hen te helpen om de detentieperiode zo goed mogelijk door te komen. En zo mogelijk na een verblijf in een gevangenis, opnieuw een plek in te nemen in de samenleving.

Helpen door te doen

Wilt u wat betekenen voor uw medemens in de gevangenis of tbs-instelling? Wij zijn regelmatig op zoek naar vrijwilligers die in hun vrije tijd in contact willen staan met gedetineerden die verblijven in de gevangenis (PI) Nieuwegein, het J.C. in Zeist of in de tbs-instelling (FPC) Oostvaarderskliniek in Almere. Het werk bestaat uit het bijwonen van kerkdiensten en / of het bezoeken van gedetineerden die weinig of geen bezoek krijgen.

Ook zoeken wij mensen die tijd willen besteden aan ex-gedetineerden. Dit werk bestaat uit het helpen van wie uit de gevangenis vrijkomt om een nieuw netwerk op te bouwen zodat hij zijn weg opnieuw vindt in de maatschappij. 
Denk aan: samen een kerkdienst bezoeken, helpen bij het invullen van formulieren, helpen inrichten van een kamer of woning. enz. Als ‘maatje’ kunnen vrijwilligers samen met de exgedetineerde deelnemen aan de nazorgmaaltijden die bv door de Silokerk in Utrecht worden georganiseerd. Spreekt een van deze taken ook jou aan? 
Meer informatie en kennismaken? Wytze Bijleveld  wbijleveld@solconmail.nl.

Helpen met een gift?

Dat kan, en uw gift is meer dan welkom. Met uw financiële bijdrage kunnen wij ook in de Bijbelse opdracht staan om om te zien naar onze medemens in de gevangenis. Uw gift kunt u storten op  NL23RABO039.44.35.591 ten name van: Stichting Kerken en Gevangenen.

K&G doet haar vrijwilligerswerk met een subsidie van het Preventiefonds van Justitie. De Stichting Kerken en Gevangenen is ANBI gecertificeerd. Dit zijn organisaties die erkend zijn als onafhankelijke en niet winstmakende organisaties. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift omdat die ten goede komt aan het algemeen belang. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Wij zijn gecertificeerd onder RSIN / ANBI nummer: 9598145. Mocht u hierover vragen hebben dan helpen wij u graag verder:  wbijleveld@solconmail.nl.

“Van een gedetineerden in de cursus hoorde ik: “Ik heb een paar hoogtepunten in de week. Dat is de kerkdienst, de alpha cursus en het bezoek van mijn ouders”. Voor de rest kruipen de uren dus voorbij. Dan is het toch geweldig dat hij een ochtend met ons over de bijbel praten zo geweldig vindt. Daar wil ik graag mijn tijd voor geven.”

Jan – vrijwilliger Alpha Cursus in Prison

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over wat onze stichting doet. Neem contact met ons op via wbijleveld@solconmail.nl.