Contact

 

Stichting Kerken en Gevangenen
Opgericht 1980
KvK nummer 41183730   RSIN /ANBI nummer: 9598145 
Rekeningnummer NL23RABO039.44.35.591 

Contactpersoon en Secretariaat:
Dhr. Wytze Bijleveld
Oud Wulfseweg 4
3992 LT Houten
06-53934880
wbijleveld@solconmail.nl

Klachtenbehandeling

De Stichting Kerken en gevangenen werkt met gemotiveerde coördinatoren,  vrijwilligers en bestuursleden.  Gedreven, met een groot hart voor de gedetineerde mede mens en voorzien van een  Verklaring omtrent gedrag (VOG).  Echter,  in die die gedrevenheid kunnen mensen zichzelf voorbij lopen of dingen doen die in de ogen van anderen niet gepast zijn. Mochten normen en waarden (grensoverschrijdend gedrag) plaatsvinden dan  kunt u hierover een klacht indienen.  Het bestuur zal dan in overleg om met de Geestelijk verzorging en directie van de PI of TBS instelling overleggen of er conceqenties aan verbonden moeten worden.  In gevallen kan dit leiden tot ontzegging van toegang tot PI of TBS voor de betreffende persoon. 

Onze financiën worden bijgehouden en gecontroleerd door de penningmeester in het bestuur.  De boekhouding wordt accuraat bijgehouden. Uitgave worden onder het vier ogen principe gedaan. Elk jaar wordt de boekhouding gecontroleerd door een Register Accountant die een verklaring en goedkeuring afgeeft en adviseert hoe alles zo correct mogelijk te verantwoorden. Onze inkomsten komen uit giften van kerken, particulieren en subsidie van de overheid.  De financiële cijfers worden ook beknopt op deze site gepubliceerd.  Mocht u klachten hebben over financiële zaken dan kunt u zich wenden tot het secretariaat waarna het bestuur in overleg zal treden met de accountant of de klacht gegrond is en welke aanpassingen er gedaan moeten worden.   

Mocht u over onze organisatie of vrijwilligers een procesmatige klacht hebben dan kunt u die schriftelijk indienen bij ons secretariaat. Het bestuur zal dan zo spoedig mogelijk, of waar nodig een onafhankelijke vragen de klacht in behandeling nemen en u informeren over de bevindingen en gevolgen hiervan.    

Bestuur Kerken en gevangenen.