Dit jaar begin ik met een bajesnieuws, om jullie allemaal een inspirerend en zinvol jaar toe te wensen, met veel van God en veel van wat we van Hem mogen doorgeven aan elkaar.

We kijken terug op een jaar waarin we heel wat mochten doen voor de mannen in de PI en we hopen dat komend jaar zeker weer te doen.
Kerkdiensten, bezoekwerk, Alpha, Vader-Kinddag, kledingacties, kerstpakketten, voorleesproject, bloemengroet, maatje zijn, crea ochtenden en zo veel ‘losse’ oproepen die we mochten beantwoorden.
Dankbaarheid overheerst: dat we dat mogen doen en dat er door zoveel mensen én kerken uit de omgeving meegeleefd en geholpen wordt.

Voor komend jaar staan er ook nieuwe activiteiten op de planning: meehelpen bij het RIC en muziek lessen. Gaaf dat we dat mogen doen.
Tegelijk jullie gebed gevraagd, want niet alles wat je bedenkt wordt snel opgepakt of geïntegreerd.

Bericht van de Alpha cursus 2022

Hierbij een kort verslag van de zojuist afgeronde Alpha in Nieuwegein.
Aanvankelijk verwachtten wij 18 deelnemers, wij waren met een team van 7 teamleden gestart. Met nog een enkele nieuwe deelnemer en 2 inmiddels afgezwaaid, zijn we met 6 deelnemers geëindigd. Er werden 7 certificaten uitgedeeld, waar iedereen trots op was.

We hebben weer een fraaie Alpha mogen hebben met de mannen. Het misschien te grote team wilde niet krimpen vanwege de persoonlijke contacten in de groep.

En we kijken uit naar het nieuwe jaar met misschien een kleine doorstart van eerdere deelnemers. In januari willen we een filmmiddag houden als “reünie” en in het voorjaar een nieuwe Alpha Prison organiseren.
We hebben afgesloten met een enigszins aangepaste Filipenzen 1, zie bijlage.

Hartelijke groet en zegenrijke Kerst 2022

Oproep

Als iemand nog wol/katoen overheeft voor het haakproject, mag dat van harte ingeleverd worden.

Ik noemde het gebed al, belangrijk/noodzakelijk om te doen, voor elkaar, de projecten, voor de Geestelijke Verzorgers Violette, Marja en Ben, het bestuur en de mannen natuurlijk.