Beste vrijwilligers en coördinatoren, 

Ooit bent u bij Kerken & Gevangenen (K&G) betrokken geraakt omdat u graag iets wilde doen voor de medemens. Nagenoeg elke K&G vrijwilliger die met (ex)gedetineerden in aanraking komt wordt gegrepen door het bijzondere werk. Als dat voor u ook geldt, zal het afgelopen jaar ergens een leeg gevoel gegeven hebben. We mochten immers geen direct contact met de (ex)gedetineerden hebben en binnen de gevangenismuren komen. Dat geeft een verdrietig gevoel, vooral als je weet hoe groot de (geestelijke) nood voor de coronatijd al was. Nog moeilijker is het uiteraard voor de gedetineerden die afgesloten werden van familie- en vriendenbezoek. Sommigen hadden helemaal geen contact meer met de buitenwereld omdat hele afdelingen in quarantaine moesten. Kortom, het waren en zijn nu extra zware tijden als je in detentie zit. En dat geldt ook voor het personeel van de Tbs-kliniek en Penitentiaire Inrichtingen. De spanning binnen de muren is voelbaar. Dat merkten we o.a. aan het trieste incident waar twee PIW-ers in Nieuwegein slachtoffer werden bij een vreselijk incident. 

Hoewel we zelf niet naar binnen mochten, werden we dankzij de gedreven Geestelijk Verzorgers en K&G coördinatoren allemaal goed op de hoogte gehouden hoe het dagelijks leven er binnen aan toe ging. Dit raakte vele van ons diep wat weer leidde tot allerlei mooie (re)acties. Er werden samen andere manieren gezocht en gevonden om toch contact te houden met de mannen. Stapels kaarten werden er gestuurd. Er werd nagedacht om de Alpha-cursus online aan te bieden of te skypen met “maatjes”, er werden bloemen afgeleverd en affiches met opbeurende teksten gemaakt. GV-er Renilde maakte een boekje met gebeden erin, wat met hulp van K&G werd gedrukt en ook in andere gevangenissen is uitgedeeld. Er werd zelfs een compleet kerstpakket voor elke gedetineerde afgeleverd om in deze nare periode te laten merken dat er aan hen werd gedacht en voor hen werd gebeden. U mocht niet naar binnen, maar sloot uw hart niet voor de mannen. 

Als bestuur treden wij niet vaak naar buiten. Vandaag maken een uitzondering. Wij zijn namelijk oprecht dankbaar en onder de indruk dat, ondanks dat het reguliere werk niet door kon gaan, u zich niet liet stoppen. Dat is niet vanzelfsprekend, iets wat je van vrijwilligers mag verwachten. Toch bleef u actief liefde, tijd en aandacht geven aan mensen die het zo hard nodig hebben. Dat we daar niet alleen in staan bleek ook uit een meeting eind vorig jaar met de hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen, de heer Gerard Bakker. Hij meldde ons dat Justitie feitelijk niet zonder u als vrijwilliger kan, en vroeg ons nadrukkelijk de dank van heel Justitie aan u over te brengen. En hoewel K&G-ers vooral gedreven worden door Mattheus 25, is het fijn te merken dat directie van Justitie hier oog voor heeft en uw inzet zeer waardeert. Bij deze is het gezegd: u bent onmisbaar, zowel voor Justitie als voor de mannen! 

Nogmaals dank en laten we blijven bidden voor de mensen binnen de muren. Zowel voor het personeel als voor de mensen die in detentie moeten zitten. Maar ook voor elkaar dat we gezond mogen blijven en snel weer onze vertrouwde taken mogen oppakken.

Gods zegen en hele fijne paasdagen toegewenst voor u en uw familie.

Namens het bestuur Kerken en Gevangenen,

Bert Boer

Voorzitter www.kerkenengevangenen.nl

Ps. Mocht u als vrijwilliger problemen ervaren in deze nare periode, schroom niet contact te zoeken met uw coördinator of iemand van het bestuur.